Archive for oktober, 2010

Telemark Døveforening på Facebook?

mandag, oktober 25th, 2010

Det blir stadig flere som bruker Facebook. Nå er det opprettet en egen gruppe for Telemark Døveforening. Denne gruppen er LUKKET. Tonje Nordfonn er intiativtaker til denne siden og ønsker at flest mulig av medlemmene skal være der.

Telemark Døveforening vil bare presisere at dette er et privat intiativ og har ingenting med Telemark Døveforening å gjøre. Det er kun www.tedf.no som er Telemark Døveforenings offisielle side og som er vedtatt av årsmøtet.

Arrangementer:

fredag, oktober 15th, 2010

Vi minner om følgende arrangementer:

lørdag 30. oktober fra kl. 12.00 – dataparty. inngang kr 50,-. Salg av mat.

fredag 5. november kl. 19.00 ost og vinkveld, inngang kr 50,-. Ta med vin selv etter ønske.

fredag 12. november kl. 19.00 – pubkveld. Fri inngang. Salg av pizza.

Felles for alle er at vi ønsker påmelding av hensyn til innkjøp av mat. Påmelding på oppslag i foreningen eller meil teledov@c2i.net. Velkommen.