2 – Porsgrunn Døves Sport

Om oss:

Porsgrunn Døves Sport (PDS) ble stiftet 27.1.1976.

Klubben har sitt tilholdssted i lokalene til Telemark Døveforening.
Pr. 31.12.2011 var vi 24 medlemmer.

Leder er Einar Hartveit, lihartv@gmail.com
Sekretær/kasserer er Bjørn Egil Hammerlund, post@tedf.no
Styremedlem Mette Kari Hjelen.
Varamedlem Øyvind Haugom.

Fra 1.1.2008 er lovene tilpasset Basis-lovnorm for idrettslag.
Gjeldene lover er idag PDS lover fra 31012009. (filen åpnes i Adobe)

Beretninger:

Filene åpnes i Adobe

Klubbens beretning for:
 – 2011: PDS Aarsmelding for 2011 A4
– 2010: PDS arsmelding 2010
– 2009: PDS årsmelding for 2009 A4
– 2008:  PDS årsmelding for 2008 A4
– 2007:  PDS årsmelding for 2007 A4
– 2006: PDS årsberetning for 2006
– 2005: PDS årsberetning for 2005
– 2004: PDS årsberetning for 2004
– 2003: PDS årsberetning for 2003
– 2002: PDS årsberetning for 2002