3 – LSHDB Telemark

Om oss

logo_LSHDBLSHDB Telemark er et distrikslag under Landsforbundet for kombinert syns- og hørselhemmede/Døvblinde. Forkortet LSHDB. Hovedforeningen holder til i Oslo (www.lshdb.no)

LSHDB Telemark ble stiftet 2. januar 2004 og er medlem av FFO Telemark.

All inn- og utmelding skjer direkte til hovedorganisasjonen LSHDB.

Pr. 31.12.10 var vi 5 ordinære-, 3 familie- og 14 støttemedlemmer.

Leder i vår forening er Odd Paulsen (oddpaul2@gmail.com)
Sekretær/kasserer er Bjørn Egil Hammerlund (post@tedf.no)

Vi har egne vedtekter: Vedtekter for LSHDB Telemark (åpnes i Adobe)

Vårt informasjonsblad (åpnes i Adobe):

Bladene inneholder kun årsberetning/regnskap/budsjett.

Nr. 1 2011 LshdbTelemark 1 2011 (for året 2010)
Nr. 1 2010 LSHDBTelemark 1 2010 (for året 2009)
Nr. 1 2009 LshdbTelem012009 (for året 2008)
Nr. 1 2008 LshdbTelem012008 (for året 2007)
Nr. 1 2007 LshdbTelem012007 (for året 2006)
Nr. 1 2006 LshdbTelemark_2006_1 (for året 2005)
Nr. 1 2005 LshdbTelemark_2005_1 (første avis for året 2004)