a) Styret gjennom tidene

Listen er skrevet med forbehold om eventuelle feil.

Telemark Døveforening

2018/19

Årsmøte 02.03.2018
Leder: Marianne Gjermundsen
Styremedlemmer: Ole Mosand,  Mette Kari Hjelen, Yngve Gjermundsen, Tanja Grande.
Varamedlemmer: Alysa Enebakk og Tonje Nordfonn.

2017/18

Årsmøte 03.03.2017
Leder: Ole Mosand 
Styremedlemmer: Marianne Gjermundsen, Tonje Nordfonn, Mette Kari Hjelen, Tanja Grande.
Varamedlemmer: Alysa Enebakk og Tove Braathen.

2015/16

Årsmøte 6.3.2015
Leder: Odd Paulsen
Styremedlemmer: Tonje Nordfonn,  Mette Kari Hjelen, Tanja Grande.
Varamedlemmer: Marianne Gjermundsen og Tove Braathen.

2013/14

Årsmøte 1.3.2014
Leder: Odd Paulsen
Styremedlemmer: Tonje Nordfonn,  Mette Kari Hjelen, Tanja Grande.
Varamedlemmer: Øyvind Haugom og Tove Braathen.

2013/14

Årsmøte 1.3.2013
Leder: Odd Paulsen
Styremedlemmer: Tonje Nordfonn,  Mette Kari Hjelen, Tanja Grande.
Varamedlemmer: Øyvind Haugom og Tove Braathen.

2012/13:

Årsmøte 2.3.2012
Leder: Inger Aase Enebakk
Styremedlemmer: Tonje Nordfonn, Tone Kristin Sverdrup Røthe, Mette Kari Hjelen, Tanja Grande.
Varamedlemmer: Øyvind Haugom og Tove Braathen.

2011/12:

Årsmøte: 11.3.2011
Leder: Bjørn Egil Hammerlund
Styremedlemmer: Tone Kristin Sverdrup Røthe, Inger Aase Enebakk, Mette Kari Hjelen og Tonje Nordfonn.
Varamedlemmer: Tanja Karin Grande og Egil Allan Martinussen(til 23.3.11)

 

2010/11:

Årsmøte 8.4.2010
Leder: Inger Aase Enebakk
Styremedlemmer: Tone Kristin Sverdrup Røthe, Bjørn Egil Hammerlund, Mette Kari Hjelen og Tonje Nordfonn.
Varamedlemmer: Wenche Evensen og Tanja Karin Solheim

 

2009/10:

Årsmøte 13.3.2009:
Leder: Tore Karlgård
Styremedlemmer: Bjørn Egil Hammerlund, Mette Kari Hjelen, Bjørn Arnesen og Tone Sverdrup Røthe.
Varamedlemmer: Tonje Nordfonn og Wenche Evensen

 

 

2008/09:

Årsmøte 14.3.2008:
Leder: Odd Paulsen
Nestleder: Tanja Moen
Styremedlemmer: Bjørn Egil Hammerlund, Mette Kari Hjelen og Bjørn Arnesen
Varamedlemmer: Tonje Nordfonn og Wenche Evensen

 

2007/08:

Årsmøte 2.3.2007:
Leder: Odd Paulsen
Nestleder: Inger Aase Enebakk
Styremedlemmer: Bjørn Egil Hammerlund, Tanja Moen, og Mette Kari Hjelen
Varamedlemmer: Per Jonassen og Wenche Evensen

 

2006/07:

Årsmøte 4.3.2006:
Leder: Tonje Nordfonn
Nestleder: Inger Aase Enebakk
Styremedlemmer: Bjørn Egil Hammerlund, Inger Britt Paulsen og Mette Kari Hjelen
Varamedlemmer: Per Jonassen og Wenche Evensen
Revisor: Einar Kristoffersen (valgt på medlemsmøte 10.nov.06)
Bilagsrevisorer: Bjørn Arnesen og Arne Skoglund
Seniorutvalg: Bjørn Halvorsen og Bjørn Arnesen

 

2005/06:

Årsmøte 5.3.2005:

Nordfonn TonjeLeder: Tonje Nordfonn
Nestleder: Bjørn Egil Hammerlund
Styremedlemmer: Inger Britt Paulsen, Heidi Buer og Tanja Moen
Varamedlemmer: Inger Aase Enebakk og Janne Braathen
Revisor: Thor Gisholt
Varamedlem: Bjørn Arnesen

 

 

 

2004/05:

Årsmøte 5.3.2004:

Paulsen IngerBrittLeder: Inger Britt Paulsen
Nestleder: Bjørn Egil Hammerlund
Styremedlemmer: Tonje Nordfonn, Tove Braathen og Tanja Moen
Varamedlemmer: Inger Aase Enebakk og Wenche Evensen
Revisor: Thor Gisholt
Varamedlem: Per Jonassen

 

 

2003/04:

Årsmøte 7.3.2003:

Leder: Odd Paulsen
Nestleder: Bjørn Egil Hammerlund
Styremedlemmer: Tonje Nordfonn, Tove Braathen og Tanja Moen
Varamedlemmer: Thor Gisholt og Per Jonassen
Revisor: Thor Gisholt
Varamedlem: Per Jonassen

 

2002/03:

Årsmøte 8.3.2002:

Leder: Odd Paulsen
Nestleder: Bjørn Egil Hammerlund
Styremedlemmer: Tonje Nordfonn, Tove Braathen og Øyvind Haugom
Varamedlemmer: Thor Gisholt og Wenche Evensen
Revisor: Thor Gisholt
Varamedlem: Per Jonassen

 

2001/02:

Årsmøte 23.3.2001:

Leder: Bjørn Arnesen
Nestleder: Tonje Flatin
Styremedlemmer: Tove Braathen, Tonje Nordfonn og Øyvind Haugom
Varamedlemmer: Thor Gisholt og Wenche Evensen
Revisorer: Thor Gisholt og Per Jonassen

 

2000/01:

Årsmøte 17.3.2000:

Leder: Bjørn Arnesen
Nestleder: Inger Britt Paulsen
Styremedlemmer: Tonje Nordfonn, Peer Olav Moen og Tonje Flatin
Varamedlemmer: Øyvind Haugom og Thor Gisholt
Revisorer: Thor Gisholt og Lillian Hartveit

 

Langesund_2000

Telemark Døveforening var arrangør av det 33. landsmøte til Norges Døveforbund.

Arrangementskomiteen: Thor Gisholt, leder. Med seg hadde han Wenche Evensen, Liv Arnesen, Lillian Hartveit og Arne Skoglund.

 

 

 

1999/00:

Årsmøte 12.3.1999:

Leder: Bjørn Arnesen
Nestleder: Yngve Gjermundsen
Styremedlemmer: Arne Skoglund, Wenche Evensen og Bjørn K Halvorsen
Varamedlemmer: Inger Åse Enebakk og Inger Britt Paulsen
Revisor: Thor Gisholt
Varamedlem: Lillian Hartveit

 

1998/99:

Årsmøte 13.3.1998:

Leder: Bjørn Arnesen
Nestleder: Arne Skoglund
Styremedlemmer: Wenche Evensen, Bjørn K Halvorsen og Yngve Gjermundsen.
Varamedlemmer: Inger Åse Enebakk og Inger Britt Paulsen
Revisor: Thor Gisholt
Varamedlem: Lillian Hartveit

 

1997/98:

Årsmøte 14.3.1997:

Arnesen BjørnLeder: Bjørn Arnesen
Nestleder: Arne Skoglund
Styremedlemmer: Wenche Evensen, Bjørn Halvorsen og Yngve Gjermundsen
Varamedlemmer: Borgar Ramberg og Inger Åse Enebakk
Revisor: Thor Gisholt
Varamedlem: Lillian Hartveit

 

 

1996/97:

Leder: Arne Skoglund
Nestleder: Bjørn Halvorsen
Styremedlemmer: Wenche Evensen og Yngve Gjermundsen
Varamedlemmer: Borgar Ramberg
Revisor: Thor Gisholt
Varamedlem: Lillian Hartveit

 

1996:

Årsmøte 15.3.1996:

Jonassen PerLeder: Per Jonassen (til november 96)
Nestleder: Arne Skoglund
Styremedlemmer: Wenche Evensen, Bjørn Halvorsen og Yngve Gjermundsen
Varamedlemmer: Kristian Kausanrød (til sommeren 96) og Borgar Ramberg
Revisor: Thor Gisholt
Varamedlem: Lillian Hartveit

 

 

1995/96:

Årsmøte 17.3.1995:

Leder: Odd Paulsen
Nestleder: Wenche Evensen
Styremedlemmer: Arne Skoglund, Bjørn K Halvorsen og Per Jonassen
Varamedlemmer: Kristian Kausanrød og Ove Hjelen
Hovedrevisor: Thor Gisholt
Varamedlem: Lillian Hartveit

 

1994/95:

Årsmøte 18.3.1994:

Leder: Odd Paulsen
Nestleder: Wenche Evensen
Styremedlemmer: Arne Skoglund, Bjørn Halvorsen og Per Jonassen
Varamedlemmer: Kristian Kausanrød og Ove Hjelen
Hovedrevisor: Thor Gisholt
Varamedlem: Einar Hartveit

 

1993/94:

Årsmøte 19.3.1993:

Leder: Odd Paulsen
Nestleder: Wenche Evensen
Styremedlemmer: Arne Skoglund, Bjørn K Halvorsen og Ove Hjelen
Varamedlemmer: Kristian Kausanrød og Marna V Jonassen
Hovedrevisor: Per Jonassen
Varamedlem: Lillian Hartveit

 

1992/93:

Årsmøte 3.4.1992:

Leder: Odd Paulsen
Nestleder: Wenche Evensen
Styremedlemmer: Bjørn Halvorsen, Arne Skoglund og Ove Hjelen
Varamedlemmer; Kristian Kausanrød og Marna Jonassen
Hovedrevisor: Per Jonassen
Vararevisor: Lillian Hartveit

 

1991/92:

Årsmøte 5.4.1991:

Leder: Odd Paulsen
Nestleder: Bjørn Arnesen
Styremedlemmer: Wenche Evensen, Arne Skoglund og Bjørn Halvorsen
Varamedlemmer: Lillian Hartveit og Kristian Kausanrød
Hovedrevisor: Ove Hjelen og Per Jonassen

13.2.1991: Foreningens 70-års jubileum på Hotell Vic. Wenche Evensen er formann i jubileumskomiteen.

 

1990/91:

Årsmøte 24.3.1990:

Leder: Wenche Evensen
Nestleder: Bjørn Arnesen
Styremedlemmer: Odd Paulsen, Arne Skoglund og Bjørn Halvorsen
Varamedlemmer: Lillian Hartveit og Kirsten Ytterbø
Hovedrevisor: Ove S Hjelen og Per Jonassen

 

1989/90:

Årsmøte 22.4.1989:

Leder: Wenche Evensen
Nestleder: Bjørn Arnesen
Styremedlemmer: Arne Skoglund, Bjørn Halvorsen og Odd Paulsen
Varamedlemmer: Kirsten Ytterbø og Lillian Hartveit
Revisor: Ove Hjelen
Vararevisor: Per Jonassen

 

1988 / 89:

Årsmøte 9.4.1988:

Leder: Wenche Evensen
Nestleder: Bjørn Arnesen
Styremedlemmer: Arne Skoglund, Odd Paulsen og Lillian Hartveit.
Varamedlemmer: Bjørn K Halvorsen.
Revisor: Ove Hjelen
Vararevisor: Per Jonassen

 

1987 / 88:

Årsmøte 4.4.1987:

Evensen WencheLeder: Wenche Evensen
Nestleder: Bjørn Arnesen
Styremedlemmer: Odd Paulsen, Lillian Hartveit og Per Jonassen
Varamedlemmer; Arne Skoglund og Arne Paulsen
Revisor: Bjørn K Halvorsen
Varamann: Einar Hartveit

 

 

Karlsen Arne

Æresmedlem:
Arne Karlsen ble
foreningens 5. æresmedlem,
for hans mangeårige innsats
på feriehjemmet Solhøy.

 

 

 

 

1986 / 87:

6.11.1986: Ferihjemmet Solhøy ble godkjent solgt på styremøtet.

Årsmøte 5.4.1986:

Leder: Odd Paulsen
Nestleder: Wenche Evensen
Styremedlemmer: Per Jonassen, Kirsten Yttterbø og Bjørn Arnesen
Varamedlemmer: Lillian Hartveit og Borgar Ramberg.
Revisor: Bjørn K Halvorsen
Vararevisor: Einar Hartveit

 

1985 / 86:

Årsmøte 23.3.1985:

Leder: Odd Paulsen
Nestleder: Wenche Evensen
Kasserer: Per Jonassen
Styremedlemmer: Bjørn Arnesen, Kirsten Ytterbø og Lillian Hartveit
Varamedlem: Borgar Ramberg
Revisor: Bjørn K Halvorsen
Varamann; Einar Hartveit

 

1984 / 85:

Årsmøte 7.4.1984:

Formann; Arne Skoglund
Nestformann: Odd Paulsen
Sekretær: Wenche Evensen
Kasserer: Per Jonassen
Styremedlem: Kirsten Ytterbø
1.varamann: Lillian Hartveit
2.varamann: Borgar Ramberg
Revisor: Bjørn K Halvorsen
Varamann; Einar Hartveit

Gisholt ThorÆresmedlem:
Thor Gisholt ble foreningens
4. æresmedlem ved åpningen
av årsmøtet for hans mer
enn 25 års virke for foreningen
og for døve i Telemark.

 

 

 

1983 / 84:

Årsmøte 19.3.1983:

Formann: Arne Skoglund
Nestformann: Olav Haug
Sekretær: Wenche Evensen
Kasserer: Mette Kari Jonassen
Styremedlem: Odd Paulsen
1.varamann: Åse Halvorsen
2.varamann; Kirsten Ytterbø
Revisor: Bjørn K Halvorsen
Varamann; Per Jonassen

 

1982 / 83:

Årsmøte 20.3.1982:

Skoglund ArneFormann; Arne Skoglund
Nestformann: Olav Haug
Kasserer: Mette Kari Jonassen
Styremedlemmer: Wenche Evensen og Nils Ytterbø
Varamenn: Åse Halvorsen og Arne Paulsen
Revisor: Olav Haug
Varamann: Bjørn Halvorsen

 

 

1981 / 82:

Årsmøte 14.2.1981:

Formann: Odd Paulsen
Nestformann: Anne Gloslie Skoglund
Sekretær: Wenche Evensen
Kasserer: Per Jonassen
Styremedlem: Nils Ytterbø
1.varamann: Åse Halvorsen
2.varamann: Arne Paulsen
Revisor: Olav Haug
Varamann: Bjørn Kihle Halvorsen

 

1980 / 81:

Årsmøte 12.4.1980:

Formann: Odd Paulsen
Nestformann: Anne Gloslie Skoglund
Kasserer: Per Jonassen
Styremedlemmer: Åse Halvorsen og Wenche Evensen
Varamedlemmer: ?
Revisor: ?
Varamann: ?

 

1979 / 80:

Årsmøte 17.3.1979:

Forkvinne: Anne Gloslie Skoglund
Nestformann: Odd Paulsen
Sekretær: Åse Kihle Halvorsen
Styremedlem: Olav Haug
Kasserer: Per Jonassen
1.varamann; Wenche Evensen
2.varamann: Arne Skoglund
Revisor: Harry H. Wetlesen
Varamann: Bjørn Halvorsen

 

1978 / 79:

Årsmøte 4.3.1978:

Formann: Anne Gloslie Skoglund
Nestformann: Åse Halvorsen
Kasserer: Per Jonassen
Styremedlem: Olav Haug og Bjørn Arnesen
Varamann: Odd Paulsen
Revisor: Harry Wetlesen
Varamann: Bjørn K Halvorsen

Thor Gisholt fikk Norges Døveforbunds Hedersmedalje på landmøtet.

 

1977 / 78:

Årsmøte 19.3.1977:

Skoglund Anne Gloslie3Formann: Anne Skoglund
Nestformann: Åse Halvorsen
1.styremedlem: Bjørn Arnesen
2.styremedlem: Thor Gisholt
Kasserer: Per Jonassen
Revisor: Harry Wetlesen
Varamann: Bjørn Halvorsen

 

 

 

1976 / 77:

Årsmøte 13.3.1976:

Formann: Odd Paulsen
Nestformann: Anne G Skoglund
Sekretær: Bjørn Egil Hanssen
Kasserer: Per Jonassen
Styremedlemmer: Thor Gisholt, Per Jonassen
1.varamann: Olav Haug
2.varamann: Arne Skoglund
Revisor: Harry Wetlesen
Varamann: Bjørn Halvorsen

 

Haug OlavÆresmedlem:
Olav Haug ble 3. æresmedlem
av Telemark Døveforening
for hans lange innsats i foreningen,
bl.a. sittet 25 år i styret.

 

 

 

 

1975 / 76:

Årsmøte 15.3.1975:

Paulsen OddForeningsformann: Odd Paulsen
Nestformann/kasserer: Olav Haug
Sekretær: Åse Kihle Halvorsen
Styremedlemmer: Thor Gisholt og Per Jonassen
1.varamann: Harry Wetlesen
2.varamann: Arne Skoglund
Revisor: Harry Wetlesen
Varamann: Arne Skoglund

 

 

1974 / 75:

8.(?).aug.1974: Olav Haug fikk Norges Døveforbunds Hedersmedalje på landmøtet for sin store innsats på feriehjemmet Solhøy.

Årsmøte 16.3.1974 (Det første årsmøtet i eget hus):

Formann: Thor Gisholt
Nestformann/kasserer: Olav Haug
Sekretær: Åse K Halvorsen
Styremedlemmer: Anne G Skoglund og Per Jonassen
1.varamann: Harry Wetlesen
2.varamann: Bjørn Arnesen
Revisor: Harry Wetlesen
Varamann: Hans Smukkestad

 

Døves HusTorsdag 24.januar 1974
ble Døves Hus i
Tordenskioldsgt. 15 innviet.

 

 

 

 

 

1973 / 74:

Årsmøte 24. mars 1973:

Formann: Thor Gisholt
Nestformann/kasserer: Olav Haug
1.styremedlem: Anne Skoglund
2.styremedlem: Per Jonassen
Varamedlemmer: (?)
Revisor: Harry Wetlesen
Varamann: Hans Smukkestad

 

1972 / 73:

Årsmøte 18. mars 1972:

Formann: Olav Haug
Nestformann: Thor Gisholt
Sekretær: Åse Auensen
Kasserer: Per Jonassen
Styremedlem: Bjørn Halvorsen
1.varamann: Harry Wetlesen
2.varamann: Anne Skoglund
Revisor: Harry Wetlesen
Varamann: Hans Smukkestad

 

1971 / 72:

13.2.71: Telemark Døveforening feirer 50 års jubileum. Olav Haug er formann i jubileumsåret. Bjørn Halvorsen var formann i arrangementkomiteen.

Årsmøte 27. mars 1971:

Formann: Olav Haug
Nestformann: Torstein Bernås
Kasserer: Per Jonassen
Styremedlem: Bjørn Halvorsen
Sekretær: Thor Gisholt
1.varamann: Einar Hartveit
2.varamann: Anne Skoglund
Revisor: Harry Wetlesen
Varamann: Hans Smukkestad

Skifjeld Helga

Æresmedlem:
27.3.72: Helga Skifjeld (hørende)
ble foreningens 2. æresmedlem
for hennes innsats for foreningen
gjennom flere år. Hun var mor til
Kristian Skifjeld(døv).

 

 

 

1970 / 71:

Årsmøte 16. mars 1970:

Formann: Olav Haug
Nestformann: Torstein Bernås
Sekretær: Thor Gisholt
Kasserer: Per Jonassen
Styremedlem: Bjørn Halvorsen
1.varamann: Einar Hartveit
2.,varamann: Ruth Haug
Revisor: Johny Pedersen
Varamann: Harry Wetlesen

 

1969 / 70:

Årsmøte 12. april 1969:

Formann: Trygve Hansen (Måtte si fra seg formannsvervet dato(?) og Olav Haug fungerte som formann)
Nestformann: Olav Haug
Sekretær: Thor Gisholt
Kasserer: Per Jonassen
Styremedlem: Bjørn Halvorsen
1.varamann: Torstein Bernås
2.varamann: Ruth Haug
Revisor: Johny Pedersen (Hørende dame i Frelsesarmeen)

 

1968 / 69:

15(?).juli 1968: Thor Gisholt ble valgt til formann i Norske Døves Landsforbund (NDL) landsmøte i Trondheim.

4.mai 1968: Telemark Døves Ungdomsklubb (ungdomsklubb for døve og sterkt tunghørte i Telemark) stiftet. Formann Bjørn Halvorsen, Sekretær Åse Auensen, kasserer Per Jonassen og Arne Skoglund som styremedlem. Revisor Einar Hartveit.

Årsmøte 30. mars 1968:

Formann: Trygve Hansen
Nestformann: Olav Haug
Sekretær: Thor Gisholt
Styremedlem: ?
1.varamann: ?
2.varamann: Per Jonassen (han skal også virke som hjelpekasserer)
Revisor: Arne Kristian Jonassen (far til Per Jonassen)

Årsmøtet vedtok å endre navnet Skien-Telemark Døveforening til Telemark Døveforening.

 

Skien-Telemark Døveforening:

1967 / 68:

20.09.1967: Interessefondet i Skien-Telemark Døveforening ble opprettet.

Årsmøte 1. april 1967:

Hansen TrygveFormann: Trygve Hansen
Nestformann: ?
Kasserer: Hans Smukkestad
Sekretær: Thor Gisholt
Styremedlem: Åse Auensen
1.varamann: Bjørn Halvorsen
2.varamann: ?
Revisor: Arne Kristian Jonassen

 

 

1966 / 67:

Årsmøte 20. mars 1966:

Formann: Olav Haug
Nestformann: Trygve Hansen
Kasserer: Hans Smukkestad
Sekretær: Thor Gisholt
Styremedlem: Bjørn Halvorsen
Varamenn: Arve Eriksen og Hjørdis Smukkestad
Revisor: Arne Kristian Jonassen

 

1965 / 66:

Årsmøte 21. mars 1965:

Formann: Olav Haug
Nestformann: Trygve Hansen
Sekretær: Thor Gisholt
Kasserer: Hans Smukkestad
Styrmedlem: Bjørn Halvorsen
1.varamann: Arve Eriksen
2.varamann: Kristian Skifjeld
Revisor: Tor Auensen (far til Åse Auensen) og Arne Kr. Jonassen

 

1964 / 65:

Årsmøte 23. mars 1964:

Formann: Olav Haug
Nestformann: Trygve Hansen
Sekretær: Thor Gistholt
Kasserer: ?
Styremedlem: Helge Larsen (valgt for 1 år)
1.varamann: ?
2.varamann: Kristian Skifjell

 

1963 / 64:

Årsmøte 24. mars 1963:

Formann: Olav Haug
Nestformann: Helge Larsen
Sekretær: Thor Gisholt
Kasserer: Hans Smukkestad
Styremedlem: Trygve Hansen
Varamenn: Øistein Ording og Kristian Skifjeld
Revisor: Tor Auensen

13.02.1963: Øistein Ording tildelt NDL Hedersmedalje i sølv.

 

1962 / 63:

Årsmøte 18. mars 1962:

Formann: Olav Haug
Nestformann: Helge Larsen
Sekretær: Thor Gisholt
Kasserer: Hans Smukkestad
Styremedlem: Trygve Hansen
1.varamann: Kristian Skifjeld
2.varamenn: Øistein Ording
Revisor: Tor Auensen

 

Ording Øystein

Æresmedlem:
Øistein Ording (hørende),
(foreningens 1. æresmedlem)

Han var foreningens første formann.

 

 

 

 

 

1961 / 62:

Årsmøte 19. mars 1961:

Formann: Thor Gisholt
Nestformann: Øistein Ording
Sekretær: Olav Haug
Kasserer: Hans Smukkestad
Styremedlem: Trygve Hansen
1.varamedlem: Ernst Dahl
2.varamedlem: Karstein Thovsen
Revisor: Tor Auensen

 

1960 / 61:

Årsmøte 20. mars 1960:

Formann: Thor Gisholt
Nestformann: Øistein Ording
Sekretær: Olav Haug
Kasserer: Hans Smukkestad
Styremedlem: Helge Larsen
1.varamedlem: Torstein Tellefsen
2.varamedlem: Kristian Skifjeld
Revisor: Tor Auensen

 

1959 / 60:

Årsmøte 12. april 1959:

Gisholt, ThorFormann: Thor Gisholt
Nestformann: Øistein Ording
Sekretær: Olav Haug
Kasserer: Hans Smukkestad
Styremedlem: Helge Larsen
1.varamedlem: Torstein Tellefsen
2.varamedlem: Kristian Skifjeld
Revisor: Tor Auensen

 

 

 

 

Medlemskort1959_TGisholt2

Slik så medlemskortet ut i 1959.
Kortet er mottatt av Thor Gisholt.

 

 

 

 

 

 1958 / 59:

Generalforsamling 27. april 1958:

Formann: Olav Haug
Viceformann: Øistein Ording
Sekretær: Thor Gisholt
Kasserer: Hans Smukkestad
Styremedlem: Torstein Tellefsen
1.supleant: Trygve Hansen
2.supleant: Kristian Skifjeld
Revisor: Øistein Ording

 

1957 / 58:

Generalforsamling 22. april 1957:

Formann: Olav Haug
Viseformann: Øistein Ording
Sekretær: Hans Smukkestad
Kasserer: Hans Smukkestad
Underkasserer: Trygve Hansen
Styremedlem: Thorstein Tellefsen
1.supleant: Ernst Dahl
2.supleant: Karsten Thovsen
Revisor: Thorstein Tellefsen

Døves landsmøte Skien 1956Hovedkomiteen for landsmøte for
De Døve i Skien 1956.

Formann Øystein Ording, Olav Haug,
Pastor Bonnevie Svendsen, Helga Skifjeld og Hans Smukkestad.
1.suppleant Thorstein Tellefsen.

 

1955 / 57:

Feriehjem Solhøy27.08.1955
Foreningen kjøper feriehjem Solhøy
på Oksøya, for kr 22.000,- og tar opp
lån på kr 12.000,- i Gjerpen Sparebank.
Liten innvielsesfest 11.september.

 

 

 

 

Generalforsamling 12. mars 1955:

Formann: Olav Haug
Viceformann: Øistein Ording
Sekretær: Hans Smukkestad
Kasserer: Helge Larsen
Styremedlem: Edith Larsen
1.supleant: Ruth Haug
2.supleant: Trygve Hansen
Revisor: Thorstein Tellefsen

 

1954 / 55:

Generalforsamling 13. mars 1954:

Formann: Olav Haug
Viceformann: Øistein Ording
Sekretær: Olav Haug
Kasserer: Helge Larsen
Styremedlem: Ernst Dahl
1.supleant: Hans Smukkestad
2.supleant: Edith Larsen
Revisor: Øistein Ording

 

1953 / 54:

Referat fra generalforsamlingen foreligger ikke, hentet fra årsberetningen for 1953:

Formann: Olav Haug
Viceformann: Øistein Ording
Sekretær: Olav Haug
Kasserer: Thorstein Tellefsen
Styremedlem: Trygve Hansen
1.supleant: Hans Smukkestad
2.supleant: Helge Larsen
Revisor: Øistein Ording

 

1952 / 53:

Ordinære generalforsamling 15.3.52

Formann: Olav Haug
Viceformann: Øistein Ording
Sekretær: Olav Haug
Kasserer: Thorstein Tellefsen
Styremedlem: Trygve Hansen
1.supleant: Hans Smukkestad
2.supleant: Helge Larsen
Revisor: Øistein Ording

 

1951 / 52:

Ordinær generalforsamling 14.4.51

Haug OlavFormann: Olav Haug
Viceformann: Øistein Ording
Kasserer: Ingrid Andersen
Styremedlem: Thorstein Tellefsen
1.supleant: Hans Smukkestad
2.supleant: Arne Karlsen
Revisor: Øistein Ording

 

 

 

1950 / 51:

Ordinær generalforsamling 22.4.50

Formann: Øistein Ording
Viceformann: Thorstein Tellefsen
Kasserer: Ingrid Andersen
Styremedlem: Ernst Dahl
Supleant: Helga Skifjeld
Revisor: Harry Wetlesen

 

1949 / 50:

Årsmøte 9.5.49

Formann: Øistein Ording
Viceformann: Thorstein Tellefsen
Sekretær: Harry Wetlesen
Kasserer: Ingrid Andersen
Styremedlem: Ernst Dahl
Supleant: Helge Skifjeld og Arne Karlsen

 

1948 / 49:

Ordinær generalforsamling 10.4.48

Evensen_Odd_resizeFormann: Odd Evensen
Varaformann: Øistein Ording
Kasserer: Ingrid Andersen
Sekretær: Harry Wetlesen
Styremedlem: Hans Smukkestad
1.supleant: Arve Eriksen
2.supleant: Helga Skifjeld
Revisor: Harry Wetlesen

 

 

1945 / 48:

I 1945 er foreningen 25 år, og medlemmene forbereder seg til dette.

Generalforsamling 21.4.1945

Formann: Øistein Ording
Viceformann: fru Helga Skifjeld
Kasserer: Aleksia Siljan
Sekretær: Adolf Wetlesen

På grunn av ustabil situasjon, har det ikke vært holdt generalforsamling siden 1941.

Styret fortsetter nå med 4 medlemmer, mot 3 før.

 

1939 / 45:

Generalforsamling 11.5.1941

Valg utsatt til høsten (fortsettelse generalforsamling)

Generalforsamling 23.4.39

Formann: Øistein Ording
Viceformann: fru Helga Skifjeld
Kasserer: Aleksia Siljan
1.suppleant: frk Ruth Rød
2.suppleant: Arve Eriksen

 

1935 / 39:

Generalforsamling 7.3.37

Generalforsamlingen måtte utsættes, men skal behandles igjen efter at lovekomiteen er ferdig behandlet med nye lov.

Ekstra ordinære generalforsamling 30.5.35

Formann: Kristian Rød (flyttet høsten 1937, Øistein Ording har fungert som formann)
Viceformann: Øistein Ording
Kasserer: Emil Riege
Styremedlemmer for Telemark: Hjørdis Rød
Suppleant: Aslaug Sandvigsen
Styremedlem for Skien og omland: Gudrun Rød
Suppleant: Jørgen Kjendbakke
Revisor: ?

 

1934 / 35:

Generalforsamling 27.5.34

Formann: Kristian Rød
Viceformann: Øistein Ording
Kasserer: Torstein Tellefsen
Hjelpekasserer: Ruth Rød
Styremedlemmer for Telemark: Hjørdis Rød
Revisor: Øistein Ording

Generalforsamling 28.4.34

Da generalforsamlingens møte er ikke besluttningsdyktig må forhandlinger utsættes.

 

1932 / 34:

Generalforsamling 30.10.32

Formann: Kristian Rød
Viceformann: Torstein Tellefsen
Kasserer: Anker Gusfre
Suppleant: Adolfine Wetlesen
Styremedlemmer for Telemark: Aslaug Sandvigen og Aslaug Skipar
Supleant: Jørgen Kjendbakke
Revisor: Øistein Ording (?)
Supleant: Aleksja Siljan

 

1931 / 32:

Ordinære generalforsamlingen 10.5.31, foreningen er 10 år.

Rød KristianFormann: Kristian Rød
Viceformann: Torstein Tellefsen
Kasserer: Anker Gusfre
Suppleant: Adolfine Wetlesen
Styremedlemmer for Telemark: Aslaug Sandvigen og Aslaug Skipar
Supleant: Jørgen Kjendbakke
Revisor: Øistein Ording
Supleant: Aleksja Siljan

 

 

1930 / 31:

Generalforsamling 14.6.30

Formann: Øistein Ording
Viceformann: Kristian Rød
Kasserer: Torstein Tellefsen
Styremedlemmer: Aslaug Sandvigen og Aslaug Skipar
Supleanter: Jørgen Kjendbakke (for Telemark) og Adolfine Wetlesen (for Skien og omegn)
Revisor: fru Aleksja Siljan
Supleant: Frk Josepha Johnsen

 

1929 / 30:

Generalforsamling 3.8.29

Formann: Øistein Ording
Viceformann: Kristian Rød
Kasserer: Torstein Tellefsen
Styremedlemmer: Aslaug Sandvigen og Aslaug Skipar
Supleanter: Jørgen Kjendbakke (for Telemark) og Adolfine Wetlesen (for Skien og omegn)
Revisor: fru A. Siljan

 

1928 / 29:

Generalforsamling 22.4.28

Formann: Øistein Ording
Viceformann: Kristian Rød
Kasserer: Hjalmar Juveland
Styremedlemmer: Aslaug Sandvigen og Aslaug Skipar
Supleanter: Jørgen Kjendbakke (for Telemark) og Torstein Tellefsen (for Skien og omegn)
Revisor: fru Siljan
Suppleant: Torstein Tellefesen

 

1927 / 28:

Mai.1927: Døve Kvinneforening stiftet.

Generalforsamling 13.2.27

Formann: Øistein Ording
Viceformann: Torstein Tellefsen
Kasserer: Hjalmar Juveland
Styremedlemmer: Aslaug Sandvigen og Aslaug Skipar
Supleanter: Kristian Rød og Jørgen Kjendbakke
Revisor: fru Siljan

Generalforsamlingen vedtar navneenring til Skien & Telemark Døveforening.

 

1926 / 27:

Skien Døves Forening:

Generalforsamling 31.1.26

Formann: Øistein Ording
Viceformann: Torstein Tellefsen
Kasserer: Kristian Rød
Supleant: Hjalmar Juveland

 

1925 / 26:

Generalforsamling 15.2.25

Formann: Øistein Ording
Viceformann: Torstein Tellefsen
Kasserer: Kristian Rød
Supleant: Josepha Johnsen

 

1924 / 25:

Medlemsmøte 1. juni besluttet å melde foreningen inn i Norske Døves Landsforbund (N.D.L)

Generalforsamling 27.1.24:
F
ormann: Øistein Ording
Viceformann: Hjalmar Juveland
Kasserer: Torstein Tellefsen
Supleant: Kristian Rød

 

1923 / 24:

Generalforsamling 28.1.23:
Formann: Olav Olsen
Viceformann: Gunvor Skog
Kasserer: Kristian Rød
Supleant: Torstein Tellefsen

 

1922 / 23:

Olsen_OlafDen 1. Generalforsamlingen 12.2.22:
Formann: Olav Olsen
Viceformann: Gunvor Skog
Kasserer: Kristian Rød
Supleant: Torstein Tellefsen

 

  

 

 

 

1921 / 22:

Ording ØysteinDet 1. styret:
Formann: Øistein Ording
Viceformann: Olav Olsen
Kasserer: Kristian Rød
Styremedlem: Josepha Johnsen

 

13.2.21 Skiens Døves Foreningen stiftet. Stiftere var 11 personer.

 

 

Wetlesen, Aldolfine og HenryForeningen ble stiftet
hjemme hos Wetlesen.
Adolfine og Henry.

Foreningen holdt sine
møter hjemme hos dem
i flere år.