1 – Telemark Døveforening

Telemark Døveforening er en interesseorganisasjon for døve og hørselhemmede i Telemark. Også hørende kan bli medlem. Vi har tegnspråk til felles. Kontakt: post@tedf.no Webmaster: Bjørn Egil Hammerlund. Tekst og bilder kan kopieres fritt og det er fint hvis det kan gjengis hvor bilde og tekst er hentet fra.
Org.nr. 971 322 179

Vi holder til i Tordenskioldsgt 15, 3921 Porsgrunn.

Kontortid: hver torsdag kl 11.00 – 17.00.